دکتر حامد افشاری ریاست واحد علوم و فناوری پردیس درمورد برگزاری رویداد ملّی تا ثریا در این واحد دانشگاهی به خبرنگار روابط عمومی گفت: این رویداد ملّی جهت جذب سرمایه گذاری برای طرح و محصولات دانش‌بنیان توسط شرکت پیشگامان برای نخستین بار در سطح استان تهران در ناحیه نوآوری پردیس با میزبانی واحد علوم و فناوری پردیس برپا شد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های برتر فناور، بیان کرد: در این رویداد یک‌روزه بیش از ۱۰ شرکت نوآور و فناور که توسط شرکت پیشگامان جهت سرمایه‌گذاری برگزیده شده بودند فرصت ارائه دستاوردها و طرح‌های خود را پیدا کردند.

معاون فناوری استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گفت: در این رویداد همچنین بصورت ریورس پیچ (Reverse Pitch)؛ صنایع، نیازها و مشکلات خود را به نوآوران و فناوران حوزه‌های مختلف مطرح کردند.

وی با اشاره به افزایش برگزاری رویدادهای ریورس پیچ توسط دانشگاه آزاد اسلامی در سال آینده، گفت: به دنبال این هستیم که رویدادهای جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها و همچنین رویدادهای ریورس پیچ، که فرصتی است برای کسب و کارها تا نیازهای خود را برای نوآوران و فناوران مطرح کنند و در مقابل راه‌حل‌های مناسب ارائه شود برای آنها را، در سال آینده در سطح استان تهران و به ویژه واحد علوم و فناوری پردیس افزایش بدهیم.