به گزارش خبرگزاری علم و فناوری استان تهران؛ در حاشیه برگزاری رویداد تا ثریا استان تهران، حامد افشاری رئیس واحد علوم و فناوری دانشگاه آزاد پردیس و معاون فناوری دانشگاه آزاد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری استان تهران گفت: واحد علوم و فناوری پردیس باتوجه‌به اینکه در کنار پارک علم و فناوری پردیس قرار دارد، باید بتواند در راستای تربیت نیروی انسانی اکوسیستم فناوری و نوآوری قدم بردارد؛ لذا رشته‌های حوزه علوم و فناوری و دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه را بر اساس نیازهای این اکوسیستم رشد خواهد داد.
او افزود: هدف ما در برگزاری رویدادهای reverse pitch و رویدادهای تقاضا و چالش‌های فناورانه این است که دانشجویان با صنایع و نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر آشنا شوند و تحقیقات و فعالیت‌های خود را در جهت رفع این نیازها به‌پیش ببرند.
افشاری ادامه داد: هدف ما در تربیت نیروی انسانی این است که این افراد بتوانند با این شرکت‌ها، تقاضاها و اکوسیستم مأنوس شوند و به خودباوری لازم در راستای تولید محصولات فناورانه برسند.
رئیس واحد علوم و فناوری پردیس اضافه کرد: بر اساس مأموریت واحد علوم و فناوری، این هدف در حال پیگیری است و امید این را داریم که بتوانیم این خودباوری را روزبه‌روز در بین نسل جوان افزایش دهیم تا بتوانند محصولات متعدد ارزش‌آفرین، برای جامعه تولید کنند.