پشتکار

ناامیدی در هنگام زمین خوردن و شکست

/post-5

در این کلیپ اهمیت پشتکار و انگیزه به تصویر کشیده شده است.


چشم‌اندازی درخشان در عرصه نوآوری و فناوری ایران

در صورت نیاز به هرگونه تعامل و مشاوره ابتدا در سایت ثبت نام نمایید و پیام خود را قرار دهید .ما در سریع ترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.

درخواست مشاوره کسب و کار