پارک

مجوز قطعی پارک علم و فناوری وابسته به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

/post-8

مجوز قطعی پارک علم و فناوری وابسته به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موافقت به عمل آمده‌استدر نامه‌ای که توسط غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری به جناب آقای دکتر عشوری رییس محترم سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ارسال‌شده است


چشم‌اندازی درخشان در عرصه نوآوری و فناوری ایران

در صورت نیاز به هرگونه تعامل و مشاوره ابتدا در سایت ثبت نام نمایید و پیام خود را قرار دهید .ما در سریع ترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.

درخواست مشاوره کسب و کار