روز درختکاری

تعامل با محیط زیست یک نوع مهارت است

/arborday

دکتر افشاری حفظ محیط زیست را تاثیرگذار در توسعه و بهبود مهارت‌های ده گانه موفقیت برشمرد و گفت: مهارت شهروندی و حفظ محیط زیست از مهارت‌های اضافه شده در فهرست مهارت‌های ده‌گانه می‌باشد و هر فرد برای پشتوانه موفقیت خود باید این دو مهارت را نیز مورد توجه قرار بدهد.


چشم‌اندازی درخشان در عرصه نوآوری و فناوری ایران

در صورت نیاز به هرگونه تعامل و مشاوره ابتدا در سایت ثبت نام نمایید و پیام خود را قرار دهید .ما در سریع ترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.

درخواست مشاوره کسب و کار