تاثریا

افزایش برگزاری رویدادهای فناورانه و ریورس پیچ در واحد علوم و فناوری پردیس

/tasoraya2

ریاست واحد علوم و فناوری پردیس درحاشیه رویداد ملّی تا ثریا گفت: در سال آینده برگزاری رویدادهای «ریورس پیچ» و «جذب سرمایه گذاری برای طرح‌های فناور» در واحد و سطح استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد.


چشم‌اندازی درخشان در عرصه نوآوری و فناوری ایران

در صورت نیاز به هرگونه تعامل و مشاوره ابتدا در سایت ثبت نام نمایید و پیام خود را قرار دهید .ما در سریع ترین زمان با شما تماس خواهیم گرفت.

درخواست مشاوره کسب و کار