نانوحسگرهای هوشمندی لوتوس" شرکتی دانش بنیان در حوزه توسعه فناوری و ساخت حسگرهای پیشرفته الکترونیکی با تکیه بر فناوری میکرو-نانو ساخت (Micro-Nano Fabrication) است. تیم تحقیق و توسعه شرکت که قلب تپنده شرکت می باشد، با بهره مندی از متخصصان تراز اول خود در حوزه الکترونیک، نیمه هادی و بیولوژی، موفق به توسعه و تجاری سازی فناوری های سطح اول جهانی در زمینه ساخت حسگر شده است. از جمله فناوری های توسعه یافته در این شرکت حسگرهای امپدانسی، الکتروشیمی، شتاب سنج های MEMS، زیست حسگرهای مبتنی بر میکروفلوئیدیک، حسگرهای فشار و حسگرهای گازی است.