مجوز قطعی پارک علم و فناوری وابسته به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موافقت به عمل آمده‌است

در نامه‌ای که توسط غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری به جناب آقای دکتر عشوری رییس محترم سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ارسال‌شده است مجوز سازمان پژوهش‌ها به‌عنوان پارک علم و فناوری و بهره‌مندی از مزیت‌ها و ویژگی‌های پارک برای سازمان پژوهش‌ها موافقت بعمل‌آمده است