با توجه به اهمیت غذا در هرجامعه ای، رشد جمعیت، تعدد افراد متخصص این حوزه سلسله جلساتی با عنوان کارآفرینی در صنعت غذا برای دانشجویان و علاقمندان این حوزه برگزار می شود. 

در این جلسات در خصوص مبانی کارآفرینی در این حوزه، استارتاپ های این حوزه،چگونگی راه اندازی کسب و کار در صنعت غذا و ایده های جدید بحث خواهد شد.

 در ادامه جلسات از فعالان این حوزه به منظور معرفی کسب و کارخود و آشنایی علاقمندان با داستان های موفقیت و شکست آن ها بحث های دوطرفه ای انجام می پذیرد.