هدف‌گذاری به روش اسمارت (s. m. a. r. t)

@hamedafshari1
@hamedafshari1

با همه پیچیدگی‌ها و مشغله کاری که برای دانشجویان و مدیران کسب‌وکار وجود دارد در صورت نبوده هدف‌گذاری دقیق و درست موفقیت حاصل نخواهد شد.

روش اسمارت به شرح 

  1. آیا هدف را به‌طور دقیق مشخص کرده‌ایم و می‌دانیم به چه چیزی می‌خواهیم برسیم؟
  2. آیا میزان دستیابی به هدف و مسیری که طی می‌کنیم قابل‌اندازه‌گیری و سنجش است و چطور آن را می‌سنجیم؟
  3. هدفی که انتخاب کرده‌ایم واقع‌بینانه و قابل‌دسترس است؟
  4. چه دلیلی وجود دارد که این هدف را انتخاب کرده‌ایم؟ آیا با زندگی و حیطه کاری‌تان مرتبط است؟
  5. زمان‌بندی شما برای رسیدن به هدف به چه صورت است؟

________________________
#کسبوکار
#هدف
#دانشگاه
#دانشجو
#مدیر
#دقیق
#دانش_بنیان
#استارتاپ
#ایران
#تهران
#روش
________________________
www.hamed-afshari.ir