دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت دانشجویی یک میلیون و 200 هزار دانشجو دارد

🔷رسالت دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم پرداختن به فناوری‌های نرم و فرهنگی است

🔷دانشجویان با برنامه‌های توسعه دانشگاه در گام دوم در این عرصه تلاش دارند نه‌تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی موفق و دیده شوند

_________
🌐:Www.hamed-afshari.ir
📩:info@hamed-afshari.ir

@hamedafshari1
@hamedafshari1
________
#نوآوری #اکوسیستم #دانش #آموزشی #سایت #دانشگاه #دانشگاهآزاد #پردیس #پارک_پردیس #مطالعه #کتاب #مقاله