یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین صفاتی که خط باریکی است میان انسان‌های موفق و انسان‌های شکست‌خورده داشتن پشتکار و اراده در انجام کارها است.

هرکسی دوست دارد در زندگی خود موفق شود و به استانداردهای ذهنی خود هرروز نزدیک‌تر شود و این امر نیازمند داشتن پشتکاری فوق‌العاده است.

برای بسیاری از ما پیش‌آمده که گاهی با یک جمله یا یک فیلم یا کتاب متحول می‌شویم و انگیزه می‌گیریم که حرکت کنیم به سمت رسیدن به اهدافمان.

به‌این‌ترتیب هدفی را انتخاب می‌کنیم که به آن برسیم و درزمانی که شروع به کار می‌کنیم باانگیزه‌ی بسیار بالا کار را شروع می‌کنیم،بسیار پرشور و باانرژی کار را شروع می‌کنیم اما بعد از گذشت مدتی سرد می‌شویم و دیگر مثل قبل کار نمی‌کنیم و کار را رها می‌کنیم و دیگر برای رسیدن به آن هدف تلاش نمی‌کنیم.دقیقاً در همین لحظات است که فرق میان انسان موفق و انسان ناموفق آشکار می‌شود انسان موفق کار را ادامه می‌دهد و می‌داند که این پشتکار و ادامه دادن است که سبب موفق شدن و کسب نتیجه می‌شود.