نوآوری یکی از عوامل رشد و توسعه کسب و کاراست. درگذشته صرفاً شرکت‌ها می‌توانستند با نوآوری در محصولات و تولید محصولی استثنایی به موفقیت دست پیدا کند.
به‌مرور زمان قواعد بازی در حال تغییر است. بازارها به‌سرعت در حال تغییر، فناوری درحال تکثیر، محیط‌ها بسیار پرفشار و آشفته برای شرکت‌ها شده‌اند.

برای باقی ماندن در چنین محیطی صرفاً نمی‌توان بر نوآوری در حوزه‌های محصول و فرآیند تکیه کرد بلکه نوآوری در زمینه‌های مختلف مدل کسب‌وکار هم از اهمیت بالایی برخوردار است.


شرکت‌هایی که نوآوری در مدل کسب‌وکار را به کار گرفته‌اند مزیت رقابتی بهتری کسب کرده‌اند و همچنین سود عملیاتی‌شان سریع‌تر از رقبا رشد داشته‌است.


به‌طورکلی مسئله مهم و اساسی در مدیریت معاصر، بنا نهادن مدل کسب‌وکاری است که ایجاد ارزش کند، در محیط‌های آشفته ثبات داشته باشد، و به موفقیت در بازار کمک کند.

در پست های بعدی بیشتر در این باره صحبت میکنیم.