اگر بخواهیم توسعه‌ای پایدار و ارگانیک در اکوسیستم نوآوری کشور داشته‌باشیم یکی از اصلی‌ترین عناصر دانشگاه‌های نوآور هستند

دانشگاه نوآور علاوه‌بر دارا بودن ویژگی‌هایی همچون کارآفرینی، ارزش‌آفرینی، ثروت آفرینی و همچنین جامعه محور بودن دارای ساختاری خلاق و همچنین انعطاف‌پذیر در رویارویی با بحران‌هاست.

ما در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تمام تلاش خود را بر نوآور شدن بیش‌از پیش این مجموعه خواهیم داشت.


www.hamed-afshari.ir