رهبر کسی است که راه را می‌داند راه را طی می‌کند و راه را نشان می‌دهد. در ادامه مباحث مرتبط با کسب‌وکار در این جلسه در مورد رهبری تیم و نقش آن در موفقیت کسب‌وکارها سخنان کوتاهی خواهیم داشت. در شرایط بی‌ثبات کنونی نقش رهبران و تصمیماتی که در لحظات سرنوشت‌ساز کسب‌وکارها می‌گیرند از اهمیت بالایی برخوردار است. 

رهبرانی که به ارزش‌ها و آرمان‌های خود پایبندند و تحت هیچ شرایطی نسبت‌به آن‌ها کوتاهی نمی‌کنند در شرایط بی‌ثبات موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد