در ادامه مباحث مرتبط با کسب‌وکار در این جلسه بهترین زمان ورود به سرمایه‌گذاری را مورد بحث قرار خواهیم داد و مثال‌های متعددی در سطوح مختلف خواهیم گفت.

یکی دیگر از خطاهای شناختی که ممکن است علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ابتدای کار خود مواجه شوند توجه به ترندهای حال حاضر بدون در نظر گرفتن سابقه و چشم‌انداز صنعت و عدم توجه به شواهد تاریخی در مورد آن کسب‌وکار و یا محصول یا سهام است. اگر با چشمانی بسته وارد کسب‌وکار و یا سرمایه‌گذاری در عرصه‌ای خاص شویم به‌احتمال بسیار زیاد به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید.