در مورد پیروزی و شکست شرکت‌ها : حدوداً ۴۹ درصد از مشاغل در ۵ سال اول خود شکست می‌خورند و ۳۰ درصد از آن‌ها در ۲ سال اول.

🟢 با توجه به شرایط جدید و ورود تکنولوژی‌های نو، کارآفرینان باید به جنبه‌های مختلف از کسب‌وکار خود اشراف داشته باشند تا از شکست و هدر رفت منابع خود جلوگیری کنند
🔻🔺با قرار دادن درخواست مشاوره ميتوانيم در مورد کسب و کار شما و تهديداتي که با آن مواجه هستيد با هم صحبت کنيم