ضعف در سیاست‌های توسعه بازار باعث شده‌است که ظرفیت اشتغال در بسیاری از صنایع خالی بماند
🔴به‌طور مثال در صنعت پوشاک به دلیل قاچاق و ضعف سیاست‌گذاری‌های دولت و عدم توجه به توسعه بازار باوجود ظرفیت اشتغال حدود دومیلیون‌نفری در کشور اما اشتغال بالفعل در این صنعت حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام شده‌است
🟢بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را در صنایع کارخانه‌ای در کل کشور به خود اختصاص داده‌اند

🟡حمایت‌های دولت و قانون‌گذاران که باعث حفظ و کسب بازارهای داخلی و منطقه‌ای و همچنین حذف موانع قانونی و مقرراتی برای روان‌سازی کسب‌وکار می‌تواند باعث رونق صنایع در دوران تحریم شود