با توجه به چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم شاید حل آنها در کوتاه مدت دور از ذهن باشد.
می‌شود گفت که دوره ریاست‌جمهوری آقای رئیسی یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای یک رئیس‌جمهور خواهد بود.

رویه‌های غلطی که برای تامین کسری بودجه دولت‌های قبل استفاده می‌شد به‌طور مثال تامین آن از محل صندوق ذخیره ارزی و یا فروش اموال و دارایی‌ها در دولت سیزدهم باید تغییر کند.


عدم برنامه‌ریزی برای چالش‌های لحظه‌ای در کشور و نبود برنامه مدون در دولت‌های قبل بطور مثال در زمینه چالش‌های آب‌وهوایی مثل سیل و همچنین بیماری‌های واگیر باعث شد که مدیران کشور به فکر تامین مخارج این چالش‌ها از راه‌های سریع اما ناکارآمد باشند در مقابل این مسئله دولت‌مردان با برنامه‌ریزی می‌توانند منابع مورد نیاز برای چالش‌های پیش روی کشور را از محل مناسبی تامین کنند که هم باعث ایجاد تورم نشود و هم ساختار بودجه‌ای کشور را با چالش مواجه نکند.


امید است دولت سیزدهم با انگیزه‌ای مضاعف و برنامه‌ریزی دقیق مدیران هم در کوتاه‌مدت به فکر برنامه‌های سریع برای جلوگیری از ادامه خسارت‌ها و هم در بلندمدت برای بهبود ساختار اقتصادی کشور انجام دهند
______________
#دولت_سیزدهم
#تغییر
#بودجه
#برنامه
#مدیریت_میدان
______________
www.hamed-afshari.ir