نوآوری باز شیوه‌ای از انجام نوآوری و پژوهش و توسعه توسط شرکت‌هاست که در آن ایده‌ها و فناوری‌های بیرونی خیلی بیشتر در کسب‌وکارشان استفاده می‌شود
شرکت‌هایی که فاقد نوآوری باشند محکوم‌به شکستند البته دلیل نمی‌شود که بیشتر نوآوری‌ها پیروز شوند اما اگر در شرکتی نوآوری باز جریان داشته باشد یعنی اجازه دهند که ایده‌ها و فناوری‌های بیرونی وارد کسب‌وکارشان شود و از آن بهره‌مند شوند قطعا مسیر بهتری را در سودآوری خواهند داشت


نویسنده این کتاب "هنری چسبرو "به خاطر نگارش این کتاب به عنوان یکی از پنجاه نوآور برتر آمریکا برگزیده شد


#نوآوری_باز #فناوری #ایده #کسب_و_کار #هنری_چسبرو #معرفی_کتاب