در جلسه‌ای با حضور دکتر افشاری مدیرعامل کریدورخدمات فناوری، نمایندگان مالی بانک صادرات، نمایندگانی از ستاد ویژه فناوری‌های نانو، فرصت‌های همکاری مشترک در زمینه تامین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه دکترافشاری ضمن معرفی اجمالی از کریدور و برنامه‌های پیش رو، به تشریح برنامه‌های کریدور در زمینه تامین مالی و نحوه همکاری صندوق‌های مختلف مالی با کریدورپرداخت.
نحوه ارائه انواع ضمانتنامه‌های مالی وانواع تسهیلات با نرخ‌های مختلف، لیزینگ و فروش اقساطی، تسهیلات خرید دین و همکاری با صندوق‌های غیر دولتی پژوهش و فناوری از جمله این اقدامات بود.
نماینده بانک صادرات اظهارامیدواری کرد: این بانک آمادگی دارد که با کریدور خدمات فناوری و ستاد نانو در بحث ارائه تضامین و پرداخت انواع تسهیلات مالی به شرکت‌های نانویی و غیر نانویی همکاری کند.
در این جلسه مقرر شد جلسات مستمردیگری برای تداوم همکاری تا رسیدن به یک تفاهمنامه مشترک ادامه یابد.