استراتژی اقیانوس آبی
بیایید بازار جهانی کالا و خدمات را مانند اقیانوس آبی و قرمز با ویژگی های زیر در نظر بگیریم:


یک: اقیانوس قرمز
دو: اقیانوس آبی


در اقیانوس قرمز کلیه صنایعی که امروز وجود دارند قرار دارد و در اقیانوس آبی صنایعی هستند که امروز وجود ندارد و فضای شناخته‌نشده‌ی بازار گفته می‌شوند و ممکن است در آینده به وجود بیاید
ویژگی‌های اقیانوس قرمز این است که محدودیت‌ها و حدومرزها در صنایع و قوانین بازی رقابت مشخص شد و شرکت‌ها سعی می‌کنند به سهم بیشتری از بازار نسبت‌به رقبا دست یابند و هم چنین در اقیانوس قرمز صنایعی وجود دارند که رقبای زیادی دارد و به همین دلیل سودآوری و رشد در آن‌ها کمتر است
در اقیانوس آبی هیچ بهره‌برداری صورت نگرفته و پتانسیل بالایی برای رشد و سودآوری وجود دارد و تقاضا برای محصولات زیاد است و همچنین خود اقیانوس آبی می‌تواند قوانین و حد و مرزهای صنعت را مشخص کند و از همه مهم‌تر رقابت بی‌معناست زیرا قوانین بازی هنوز تنظیم و تدوین نشده‌اند


کارآفرینان می‌توانند تصمیم بگیرند بین اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز یعنی خلق بازار جدید یا رقابت در بازار فعلی یا حرکت در مسیر پرتلاطم اقیانوس قرمز و یا آرامش اقیانوس آبی


این مطلب خلاصه ای از کتاب استراتژی اقیانوس آبی است
در پست های بعدی بیشتر به خلاصه کتاب ها و مجلات فناوری و کسب و کار می پردازیم