انتخاب دکتر حامد افشاری به عنوان عضو ارشد هیئت مدیره انجمن حامیان فناوری و نوآوری سانیار

سمن(سازمان مردم‌نهاد) سانیار از سال نود و هشت با هدف جذب حمایت‌های مردمی در زمینه نوآوری و فناوری و همچنین کمک به ایجاد اشتغال پایدار تأسیس شد.

در انتخابات هيئت مديره که در تاریخ بيست و سوم اسفند در جلسه مجمع عمومی برگزار شد دکتر حامد افشاری به‌عنوان نفر اول و عضو ارشد هیئت‌مدیره انتخاب شدند .