در مدیریت سنتی یک مدیر معمولا به شکل زیر عمل میکند:


۱.با کارکنان برای حل مشکلات آن‌ها جلسه برگزار کند.
۲.در مورد این‌که چه چیزی خوب پیش می‌رود و چه چیزی مشکل دارد به کارکنانش بازخورد بدهد.
۳.چه کسی باید ترفیع بگیرد و چه کسی باید اخراج شود


 در مقابل یک مدیر که به شیوه های نوین امورات را انجام میدهد معمولا به شکل زیر عمل میکند


۱.تیمی بسازد که با هم کار کنند.
۲.از افراد در راه رسیدن به اهداف کاریشان حمایت کند. ۳.فرآیندهایی طراحی کند که کارها با بازدهی بهتر و راحت‌تر انجام شود.


باور به این‌که تیم موافق‌تر از یک فرد عمل می‌کندکلیدی‌ترین نکته مدیریت است.


زیرا دیگر شما قرار نیست همه کارها را خودتان انجام دهید؛ در همه کارها بهترین باشید یا این‌که چگونه تمام کارها را انجام دهید. کار شما به‌عنوان مدیر این است که نتیجه بهتری از افراد یک تیم به دست بیاورید.