طبق سخنرانی جک ما از زندگی‌نامه‌اش، پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه هانگژو برای ۳۰ شغل مختلف اقدام کرده‌است، اما هر بار درخواستش رد شده. «من برای در خواست شغل به اداره پلیس هم رفتم، اما آنها بهم گفتند تو اصلاً مناسب این شغل نیستی».ما به خبرنگار چارلی رز گفته که پس از بازگشت به شهرم، حتی به کی اف سی هم سر زدم، ۲۴ نفر درخواست داده بودند، ۲۳ نفر پذیرفته شدند، تنها کسی که پذیرفته نشد من بودم. در این دوره چین در اولین دهه از بهبود اقتصادی اش به رهبری دنگ خوانینگرا به سر می‌برد.

. .