این مرکز محلی شود برای توسعه و تجاری سازی ایده های نوآورانه این حوزه. در مرکز نوآوری صنعت غذا، ۸ ایده فناورانه شتابدهی می‌شود. همچنین این مرکز میزبان ۷ طرح توسعه تجاری سازی است. طرح هایی چون بسته بندی و فرآوری گوجه سیاه، نان بیسکویت چهار شیره، انواع شیرینی جات رژیمی برای بیماران خاص، اتانول برگرفته از سبوس گندم، مزارع عمودی، مکمل غذایی درختان پسته و سامانه فروش مستقیم برنج توسط کشاورزان.